Warmtenet

Op 18 mei 2020 is ISVAG gestart met warmteleveringen aan haar allereerste afnemer. Door het warmtenet stroomt sindsdien warm water, dat logistieke dienstverlener H.Essers niet alleen gebruikt om haar gebouwen te verwarmen, maar het hele jaar door ook inzet in specifieke bedrijfsprocessen. De vraag van H.Essers komt op jaarbasis overeen met het verbruik van ongeveer 1 miljoen m3 aardgas, evenveel als het gemiddelde jaarverbruik van 600 tot 700 gezinnen. Dankzij dit warmtenet kunnen dus heel wat lokale emissies vermeden worden.

De eerste warmtelevering aan H.Essers was een historisch moment: hiermee werd het warmtenet op bedrijventerrein Terbekehof officieel in gebruik genomen. ISVAG nam vanaf dit moment in de energieproductie een nieuwe kerntaak op: naast productie van elektriciteit, levert het nu ook warmte.

De huidige ISVAG-installatie kan in totaal 3MW warmte uitkoppelen om bedrijven zoals H.Essers te beleveren. In de komende maanden zullen nog andere bedrijven op het net worden aangesloten. Het warmtenet is een samenwerking van ISVAG met meerdere partners waaronder POM Antwerpen, district Wilrijk, Rio-Link en Stad Antwerpen.

In oktober 2020 is VITO, de onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het vlak van cleantech en duurzame ontwikkeling, in opdracht van ISVAG, van start gegaan met een  haalbaarheidsonderzoek voor de aanleg van een warmtenet richting Hemiksem. De voormalige Bekaertsite te Hemiksem wordt herbestemd naar een ruimte voorzien voor een mix van wonen, zorg, kleinhandel en groen.

Er zou o.a. een woonproject voor 625 woningen, een kleinschalig woonproject met maximaal 45 woonentiteiten en een woonzorgproject met maximaal 167 woonzorgentiteiten ingepland worden. Het project Bekaertsite biedt de kans voor ISVAG voor de uitbreiding van het warmtenet in westelijke richting. In het kader van de realisatie van een warmtenet is ISVAG een samenwerking aangegaan met de projectontwikkelaars van de site: Compagnie het Zoute, NOVUS en Odebrecht.

%d bloggers liken dit: